6. mája 2013 – Ctihodný Dhammadípa o Jednote Buddhovho učenia

Ctihodný Dhammadípa je český budhistický mních, ktorý ako jeden z mála mníchov na svete vôbec ordinoval v tradícii zenu, mahájany aj theravady. Rozpráva viac ako desiatimi jazykmi, pracuje na viacerých humanitárnych projektoch a odovzdáva skúsenosti takmer tridsaťročnej praxe v meditácii a štúdiu originálnych textov buddhistickej filozofie.

Témou prednášky bolo vyjasniť to čo jednotlivé tradície Buddhovho učenia spája. Napriek odlišnostiam vo výkladoch určitých častí Dhammy a odlišnostiach vo formálnej praxi je pochopenie a vyučovanie základných bodov Buddhovho odkazu rovnaké. V učení Ctihodného Dhammadípu je cítiť úprimnú snahu o “ekumenizáciu” rozličných učení nasledovníkov Buddhovej Dhammy….

Záznam z prednášky (cca 55 MB)

Domovská stránka Ctihodného Dhammadípu

Sport media | Giftofvision - Luxury, Premium & Contemporary Shopping
Back to top